بهره برداری از 14 پروژه بزرگ میدان نفتی از نیمه اول سال 1398 آغاز می شود.

مدیر اجرایی شرکت ملی نفت ایران جنوبی گفت: بهره برداری حداقل 14 میدان نفتی مهم از 28 ، از نیمه اول سال آینده آغاز می شود. 

منبع: tnews