پروژه توسعه میدان نفتی بینک – تست کارخانه‌ای (FAT) پکیج های WHCP در تاریخ های ۱۳ و ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ در کارخانه سازنده (شرکت کاردانان شرق) و با حضور پیمانکار EPC سطح الارض و ابنیه تحت الارض (شرکت مهندسی هیرگان انرژی)، پیمانکار عمومی (شرکت پتروایران) و کارفرمای اصلی (شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب) با موفقیت انجام گردید.