حضور شرکت مهندسی هیرگان انرژی در نشست معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در پروژه‌های ساخت و بهره‌برداری مخازن ذخیره‌سازی نفت خام در روز دوشنبه 21 آذر ماه سال‌جاری در مرکز همایش‌های تخصصی شرکت ملی نفت ایران (باشگاه کوشک).

این نشست با هدف معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در پروژه‌های ساخت و بهره‌برداری مخازن_ذخیره‌سازی نفت_خام موردنیاز شرکت ملی نفت ایران در قالب قراردادهای احداث، تملک و بهره‌برداری (BOO)، قرارداد ساخت، بهره‌برداری و واگذاری (BOT) و اجرا و ساخت با شرط تأمین مالی (EPCF) برگزار شده است.