حضور قائم مقام مدیر عامل، مدیر کنترل هزینه و مدیر مالی شرکت مهندسی هیرگان انرژی در وبینار برگزار شده توسط انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های نفت، گاز و پتروشیمی (APEC)، در خصوص سلامت روانی تاب آوری (resilience) – پارت اول
مورخ دوشنبه ۱۲ دی ماه ۱۴۰۱