برگزاری دومین جلسه آموزش نرم افزار اکسل – پیشرفته در شرکت مهندسی هیرگان انرژی

مدرس: آقای مهندس امین‌آقایی