شركت پالايش نفت اصفهان براي افزايش بهره‌وري از تجهيزات و سيستم‌هاي موجود و رفع تنگناها، پروژه بهينه‌سازي كوره‌هاي  H1-251~254و H2-251~254 را بصورت EPC در دستور کار قرار داده است.

این پروژه شامل دو دستگاه اکونومایزر، چهار دستگاه فن، چهار دستگاه پمپ می باشد که می بایست دمای جریان گاز خروجی کوره های فوق الذکر را از حدود 900 درجه سانتی گراد به پایین تر از 200 درجه سانتی گراد برساند. جریان آب ورودی از بویلرها منشعب و به این اکونومایزرها هدایت می گردد تا بواسطه آن راندمان بویلرها افزایش یابد.

شرکت مهندسی هیرگان انرژی در اسفند ماه 1401 موفق به دریافت پروژه فوق در مناقصه به کارفرمایی شرکت پالایش اصفهان گردید و با انجام فرآیند آغازی پروژه، جلسه KOM در تاریخ 27/01/1402 در دفتر کارفرمای محترم و با حضور آقایان مهندس کاشانیان (مدیر مهندسی پروژه ها)، مهندس بهزادی (مدیر پروژه)، دکتر بهرامی (رییس کمیته انرژی)، مهندس سیفی
 (مدیریت کالا)، مهندس شریعت مدار (سرپرست فرآیند) از طرف کارفرما و آقایان مهندس خواجوی (مدیر مهندسی)،

مهندس اصغر نژاد (مدیر پروژه)، مهندس امیری (مدیر بازرگانی)، مهندس برلویی (سرپرست سیویل، سازه، و معماری)، مهندس زمانی (سرپرست برق) و خانم مهندس عارف (سرپرست برنامه ریزی) برگزار گردید.