صفحه اصلیپروژه‌هادر دست انجامکارخانجات گاز و گازمایع 900 و 1000

کارخانجات گاز و گازمایع 900 و 1000

ارائه‌خدمات‌مهندسی‌پروژه‌تعویض‌3دستگاه‌توربو‌کمپرسور‌در‌کارخانه‌های‌گاز‌ و‌ گاز‌ مایع‌‌ 900 و‌ 1000

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (PGPIC) به نمایندگی از شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب ایران (NISOC) در نظر دارد پروژه جایگزینی 3 توربو کمپرسور گاز موجود در واحدهای NGL-900 و NGL-1000 با توربو کمپرسورهایی با تکنولوژیهای جدید به روز و مدرن جایگزین کند که انجام خدمات مهندسی مفهومی و پایه این پروژه به شرکت مهندسی هیرگان انرژی واگذار شده است.

پیمانکار‌‌ E
شرکت مهندسی هیرگان انرژی
كارفرما
شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس

میزان پیشرفت پروژه

20%

خدمات موضوع قرارداد:

  • مهندسی مفهومی
  • مهندسی پایه
  • مدیریت مطالعات HAZOP و HAZID
  • مدیریت مطالعات ژئونکنیک
  • برآورد مالی و تهیه اسناد مناقصه