صفحه اصلیپروژه‌هاEPCپروژه بهینه سازی کوره های واحد CRU

پروژه بهینه سازی کوره های واحد CRU

پروژه بهینه سازی کوره های واحد(EPC) CRU

شركت پالايش نفت أصفهان با هدف بهینه سازی کوره های واحد CRU و به منظور بازیافت انرژی از گازهای حاصل از احتراق و کاهش دمای گازهای کوره ها، پروژه فوق را به صورت EPC به شرکت هیرگان انرژی واگذار نموده است. در شرایط کنونی این گازها با دمای حدود ℃۹۰۰ وارد اتمسفر می شوند لذا میتوان با استفاده از Economizer از این گازها برای پیش گرم کردن آب بویلر (از ℃۱۱۷ به ℃۲۴۰) با هدف بازیافت حرارتی با معیارهای زیست محیطی استفاده کرد.

پیمانکار EPCM
شرکت مهندسی هیرگان انرژی
كارفرما
شرکت پالایش نفت اصفهان

میزان پیشرفت پروژه

خاتمه یافته

نوع خدمات:

  • مهندسی مفهومی
  • مهندسی پایه
  • مهندسی تفصیلی
  • خرید